Джон Констебл
автор
Вид на Хайгет с Хэмпстедских холмов. XVI-XX век

Джон Констебл

1776–1837