Бартоломео Эстебан Мурильо

Бартоломео Эстебан Мурильо

1617–1682