Ян I Петерс
автор
Буря на море. 1660

Wood,oil
20 х 25,5 см.
Закупка Г.Е.Великанова, Москва.
Ж-4011
  • Wood,oil
    20 х 25,5 см.
  • Закупка Г.Е.Великанова, Москва.
  • Ж-4011
Show more