Французский мастер конца XVII - начала XVIII века

Canvas,olio
Ж-1002
Mostra di più