SIMON VOUET

Canvas,oil
Ж-4659
展示更多

SIMON VOUET

1590–1649