Barrias, Louis-Ernest

Bronze,casting
Ск.592
Mostra di più