Мино да Фьезоле

Marble
ЗС-35
  • Marble
  • В ГМИИ с 1946

  • ЗС-35
もっと見せる

Мино да Фьезоле

1429–1484